Personale & Bestyrelsen

Mørkøv Varmeværk har 1 fuldtidsansat medarbejder som servicerer byens borgere og holder værket i gang.

Drift-assistent: Alex Christensen

 

Bestyrelsen har efter den seneste generalforsamling konstitueret sig således.

Formand: Hans Henrik Jensen
Næstformand: Bjarne Dreier
Medlem: Lars Dyrby
Medlem: Lars Mørkeberg
Medlem: Jens Larsen
1. Suppleant: Lasse Nielsen
2. Suppleant: Finn Larsen
Kritisk revisor: Jakob Sjørslev
Kritisk revisor: Leif Perscke
Kritisk revisorsuppleant: