Miljøvenlig fjernvarme​

Høre mere om, hvad fjernevarme kan betyde for dig

Spørgsmål/svar

Spørgsmål: Hvordan er beløbet på mine acontorater fastsat?

Svar: Vi har fastsat beløbet på dine acontorater efter et beregnet forbrug. Hvis du er ny kunde, tager beregningen udgangspunkt i dit forbrug af tidligere brændsler.

​Hvis du allerede er kunde, får du beregnet nye acontorater, når der ændres takster, som hovedregel ved start af nyt opkrævningsår. Dette bliver beregnet i forhold til forbruget i det netop afsluttede år, korrigeret med graddage svarende til et normal år under hensyntagen til at en procentdel af forbruget er graddageuafhængigt.

​Hvis du flytter ind i en ejendom, der er fjernvarmeforsynet, vil dine acontorater blive beregnet ud fra ejendommens tidligere forbrug. Du kan altid i løbet af et forbrugsår rette henvendelse til os, hvis forbruget afviger væsentligt fra det forventede. Brug derfor altid din styringstabel og følg med i forbruget hen over året.

Aktuelt

Generalforsamling

Tirsdag d. 29. oktober 2019 i Mørkøv Hallen kl. 19.00.

Læs mere om dagsorden

Ingen stor prisstigning

Mørkøv varmeværk laver ikke en stor prisstigning grundet bortfald af grundbeløb.

 

Allerede for flere år siden meldte vi ud at vi ville holde en stabil varmepris, de ekstra penge vi fik ind fra grundbeløbet har vi udbetalt løbende som tilbagebetalinger til forbrugerne.

 

Vores varmepris er derfor uændret i varmeåret 2018-19.

Se mere omkring varmepriser grundet bortfald af grundbeløb.