Miljøvenlig fjernvarme​

Høre mere om, hvad fjernevarme kan betyde for dig

Spørgsmål/svar

Spørgsmål: Hvordan er beløbet på mine acontorater fastsat?

Svar: Vi har fastsat beløbet på dine acontorater efter et beregnet forbrug. Hvis du er ny kunde, tager beregningen udgangspunkt i dit forbrug af tidligere brændsler.

​Hvis du allerede er kunde, får du beregnet nye acontorater, når der ændres takster, som hovedregel ved start af nyt opkrævningsår. Dette bliver beregnet i forhold til forbruget i det netop afsluttede år, korrigeret med graddage svarende til et normal år under hensyntagen til at en procentdel af forbruget er graddageuafhængigt.

​Hvis du flytter ind i en ejendom, der er fjernvarmeforsynet, vil dine acontorater blive beregnet ud fra ejendommens tidligere forbrug. Du kan altid i løbet af et forbrugsår rette henvendelse til os, hvis forbruget afviger væsentligt fra det forventede. Brug derfor altid din styringstabel og følg med i forbruget hen over året.

Aktuelt

Generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen Tirsdag d. 29. oktober 2019

Læs referat her

Varme pumpeprojekt

Mørkøv Varmeværk har opstartet et varmepumpe projekt

Læs mere

Generalforsamling

Tirsdag d. 29. oktober 2019 i Mørkøv Hallen kl. 19.00.

Læs mere om dagsorden